Thâm Quyến Solid di Electronics Co, Ltd

Chất lượng là sức mạnh cạnh tranh nhất của chúng tôi, sự ổn định và độ tin cậy là tính năng lớn nhất của các sản phẩm Di-solid!

Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Thiết kế và Triển khai Modem Nhiều tỷ lệ
- Apr 14, 2017 -

Nhiều mức giá thông tin cùng tồn tại trong các hệ thống truyền thông hiện đại, và sự tương thích nhiều tỷ lệ trở thành một vấn đề nổi bật. Dựa trên phổ truyền dải liên kết trực tiếp (DS-SS) và mã hóa chập, một phương pháp để thực hiện modem tương thích nhiều tỷ lệ được đề xuất, và tốc độ thông tin khác nhau chiếm cùng băng thông truyền bằng cách chọn các chuỗi giả ngẫu nhiên có độ dài khác nhau hoặc mã hóa convolution . Trong bài báo này, phần mã hóa và giải mã của phổ phát tán, mã mở rộng và mã xoắn được thảo luận chi tiết, phương pháp và phương thức thực hiện của mô đun chính được đưa ra, hệ thống truyền thông sử dụng modem này được kiểm tra và dữ liệu thử nghiệm được đưa ra .