Thâm Quyến Solid di Electronics Co, Ltd

Chất lượng là sức mạnh cạnh tranh nhất của chúng tôi, sự ổn định và độ tin cậy là tính năng lớn nhất của các sản phẩm Di-solid!

Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Định nghĩa cơ bản của modem
- Apr 14, 2017 -

Modem là chữ viết tắt của Modulator (modulator) và Demodulator (demodulator), được gọi là modem (RTHK được gọi là Data Machine), được gọi là "cat" theo homophonic của modem. Nó là một thiết bị chuyển đổi tín hiệu số sang tín hiệu analog thông qua điều chế ở máy phát, và sau đó tín hiệu analog được chuyển đổi sang tín hiệu số thông qua việc giải điều chế tại máy thu.

Cái gọi là điều chế là để chuyển đổi các tín hiệu số thành tín hiệu analog truyền trên đường dây điện thoại; Demodulation, tín hiệu tương tự được chuyển thành tín hiệu số. Nói chung được gọi là modem.

Modem tiếng Anh là modem, chức năng của nó là tín hiệu analog và tín hiệu kỹ thuật số "dịch giả". Các tín hiệu điện tử được chia thành hai loại, một là "tín hiệu analog", một là "tín hiệu số". Các đường dây điện thoại chúng tôi sử dụng là các tín hiệu analog, và các tín hiệu số được truyền giữa các máy tính cá nhân. Vì vậy, khi bạn muốn kết nối máy tính của bạn với Internet thông qua đường dây điện thoại, bạn phải sử dụng một modem để "dịch" hai tín hiệu khác nhau. Khi kết nối với Internet, khi máy tính gửi thông tin tới Internet, bởi vì đường dây điện thoại truyền tín hiệu tương tự, cần phải sử dụng một modem để "dịch" tín hiệu số thành tín hiệu analog để truyền cho Internet, quá trình này được gọi là "Điều chế". Khi máy tính lấy được thông tin từ Internet, bởi vì thông tin truyền từ Internet thông qua đường điện thoại là tín hiệu tương tự, vì vậy máy tính muốn hiểu chúng, cũng phải dùng modem này "bản dịch", quá trình này được gọi là "demodulation". Nói chung, nó được gọi là "modulation and Demodulation".