Thâm Quyến Solid di Electronics Co, Ltd

Chất lượng là sức mạnh cạnh tranh nhất của chúng tôi, sự ổn định và độ tin cậy là tính năng lớn nhất của các sản phẩm Di-solid!

Trang chủ > Triển lãm > Nội dung
Sự khác biệt giữa môi trường sử dụng của một bộ thu phát không dây
- Apr 14, 2017 -

WLAN như là một lựa chọn mạng gia đình mới, phải cung cấp cho người dùng với một kinh nghiệm tốt,

Vì vậy, để nhận được tín hiệu WLAN tốt hơn, nhiều người sử dụng đã chọn máy thu WLAN ngoài, bởi vì máy thu WLAN được đặt bên ngoài hiệu ứng tiếp nhận nhiều hơn so với trong nhà, điều này nhắc nhở trước, 2.4G mạng bị ảnh hưởng bởi môi trường, do đó, WLAN thị trường hiện tại Người nhận cũng được chia thành các loại trong nhà và ngoài trời. Loại tương đối ngoài trời phổ biến hơn với người tiêu dùng, bởi vì tìm kiếm ngoài trời với tín hiệu WLAN nhiều hơn, cho phép người dùng lựa chọn mạng nhiều hơn.