Thâm Quyến Solid di Electronics Co, Ltd

Chất lượng là sức mạnh cạnh tranh nhất của chúng tôi, sự ổn định và độ tin cậy là tính năng lớn nhất của các sản phẩm Di-solid!

Trang chủ > Triển lãm > Nội dung
Các đặc tính của Wireless Transceiver
- Apr 14, 2017 -

Vì các mạng WLAN được sử dụng trong băng tần 2.4G, các tín hiệu 2.4G dễ bị

Dòng bị mất (suy giảm), kết hợp, che chắn điện dung, nhiễu bên ngoài và các yếu tố khác dẫn đến chất lượng WLAN nhận và WLAN kém trong trường hợp này có thể cải thiện hiệu quả chất lượng của WLAN tiếp nhận, tăng cường độ tín hiệu của WLAN.